رونمایی از سامانه پاک (داشبورد مدیریتی دولت) همزمان با دهه فجر

رونمایی از سامانه پاک (داشبورد مدیریتی دولت) همزمان با دهه فجر

سامانه پاک (پایش اطلاعات کشور) در راستای مدیریت بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در کشور،  به‌عنوان مرکزی برای دیده‌بانی شاخص‌های کلیدی در تمام بخش‌ها، بخصوص ...