سامانه مدیریت عملکرد سازمانی (CPM)

روش تهیه و تنظیم و تصویب و چگونگی اجرای بودجه شرکت‌ها و سازمان ها در حال حاضر دارای مشکلاتی است که نه تنها بودجه را در این شرکت‌ها از کارآیی لازم برخوردار نمی‌کند، ‌بلکه بر بودجه کل کشور هم اثرات نامطلوبی بر جای می‌گذارد. تنها به برخی از اشکالات موجود در نظام تهیه و تنظیم و تصویب بودجه شرکت‌ها به شرح زیر می‌توان اشاره کرد:

 • استفاده از روش‌های سنتی جمع‌آوری اطلاعات بودجه‌ای به‌صورت کاغذی و یا فایل‌های اکسل پراکنده
 • طولانی شدن زمان تکمیل اطلاعات بودجه‌ای
 • عدم امکان مراجعه آسان به اطلاعات بودجه‌ای سال گذشته
 • عدم امکان استفاده و طراحی روش‌ها و فرایندهای استاندارد
 • اشکالات ناشی از تفاوت ماهیت سرفصل‌های بودجه
 • اشکالات ناشی از احتساب مضاعف (چندباره) ارقام
 • اشکالات ناشی از ابهام در مرجع نهایی تصویب بودجه شرکت‌ها
 • نامناسب بودن روش جمع‌آوری و آرایش اطلاعات بودجه
 • عدم شفافیت بودجه شرکت ها و پراکندگی اعتبارات آنها
 • عدم رعایت اصل جامعیت بودجه وتخصیص اعتبارات براساس قدرت چانه زنی مدیران
 • عدم توجه به حجم کار و عملکرد شرکت ها در تخصیص اعتبار
 • عدم استفاده مطلوب از منابع
 • و …

 

بودجه ،یکی از ارکان اصلی چرخه برنامه‌ریزی یک سازمان در جهت تخصیص مناسب منابع اقتصادی می‌باشد.

اختصاص بودجه هدفمند، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری به هنگام مدیران استراتژیک و عملیاتی یک مجموعه‌ی تجاری دارد.

هم جهت با تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیران و کارشناسان مالی به عنوان بازوی اجرایی، نقش کلیدی در تعیین و تنظیم بودجه عملیاتی یک سازمان دارند.

سان با ایجاد بستر امن اطلاعاتی در قالب نرم‌افزار تجمیع اطلاعات بودجه، مکمل فرآیندهای مرتبط با فرایندهای بودجه‌ریزی هم راستا با فعالیت‌های عملیاتی مدیران در سازمان شده است.

نرم‌افزار تجمیع اطلاعات بودجه سان (نُت بودجه)، به عنوان یکی از ماژول‌های سامانه‌های مدیریت عملکرد سازمان (CPM) می‌باشد.

این نرم‌افزار، یک موتور هوشمند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌باشد که توانایی اجرای عملیات مرتبط با فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه جهت جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق اطلاعات و اخذ گزارش‌های هدفمند (انحراف بودجه و …) در قالب فرم‌های پویای صفحه گسترده (Spread Sheet) در محیط کاملاً تحت وب را دارا می‌باشد.

 

 • جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات بودجه در همه سطوح سازمان و شعب مرتبط در قالب فرم‌های صفحه گسترده (همانند اکسل) در محیط وب
 • امکان ایجاد گردش‌کار در سطوح داخل سازمان، کنترل و محدودسازی عملیات ورود، اصلاح و تعدیل، ارسال و تأیید اطلاعات با در نظر گرفتن استراتژی و برنامه‌های عملیاتی ثبت شده سازمان
 • ثبت اطلاعات به صورت خودکار از پایگاه‌ داده‌ها و سیستم‌های موجود در سازمان
 • کنترل بودجه، محاسبه انحراف عملکرد و اخذ انواع گزارش‌های استاندارد و تحلیلی مرتبط با بودجه و انحرافات
 • امکان طراحی انواع فرم‌های اطلاعاتی به دلخواه کاربر و برقراری ارتباط و گردش کار معنی‌دار بین فرم‌های اطلاعاتی
 • امکان تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیرمجموعه‌ها و امکان معادل‌سازی کدینگ‌ها
 • امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و امکان اخذ گزارش از تاریخچه تغییرات و اصلاحات صورت گرفته توسط کاربران
 • تعریف دوره‌های زمانی ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره‌ها
 • امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده، اعمال نتایج ارزیابی‌ها در روند گردش اطلاعات و کنترل عملیات با توجه به ارزیابی صورت گرفته
 • قابلیت ارتباط با سامانه هوش تجاری سان