سرویس مپ

سرویس مپ، یکی از سرویس‌های ایرانی نقشه است که امکانات و ویژگی‌های کاربری متعددی دارد. ارائه‌ی سرویس‌های متعدد توسط مپ به معنی بهبود هر چه بیشتر این سرویس نیست. یکی از مزایا یا ویژگی‌های مثبت سرویس مپ این است که علاوه بر اینکه نقشه‌ی راهی برای توسعه‌ی ویژگی‌های جدید دارد، از بازخورد کاربران نیز برای بهبود خدمت‌رسانی استفاده کرده و حتی به‌صورت جدی روی این بازخوردها حساب باز کرده است. سرویس مپ علاوه بر اینکه از به‌کارگیری نقشه استقبال می‌کند، پیشنهادهای کاربران را نیز برای طراحی نقشه و تعیین اولویت‌های توسعه در نظر می‌گیرد. این موضوع به اندازه‌ای برای مپ اهمیت دارد که انتخاب شماری از کاربران را به‌عنوان کاربران ویژه در دستور کار قرار داده و حتی فاکتورهای مهم برای تعیین کاربران ویژه تعیین کرده است.

لینک خبر