حضور شرکت سان در نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه اربیل عراق

حضور شرکت سان در نمایشگاه بین المللی مخابرات، الکترونیک، فناوری اطلاعات و رسانه اربیل عراق

شرکت سان با هدف ارائه‌ی سامانه‌ کشف تقلب و تخلف در حوزه تلکام و توسعه صادرات نرم افزار در بازار بین المللی، در نمایشگاه ...

حضور گروه شرکت های سان در کنفرانس بین المللی مدیریت سال ۱۳۹۶

شرکت سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با ارائه‌ی سامانه‌ هوش تجاری و (سامانه‌ی تجمیع اطلاعات بودجه)  نُت بودجه حضور یافت که با استقبال چشم‌گیر بازدیدکنندگان و متخصصین حوزه‌ی مدیریتی روبرو شد. این نمایشگاه با توجه به طیف خاص مخاطبین مدیران عالی، ارشد و میانی شرکت ها و سازمان های تولیدی، بازرگانی مکان مناسبی برای […]