به مناسبت پایان سال ۹۶ خورشیدی، گردهمایی بزرگ گروه شرکت‌های سان با حضور بیش از ۱۳۰ نفر از پرسنل شرکت، یکشنبه ۲۰ اسفندماه در هتل هما تهران برگزار گردید. در این گردهمایی علاوه بر مرور دستاوردهای موفق سال ۱۳۹۶ گروه، از همکاری و یکدلی کلیه همکاران و پرسنل شرکت تقدیر و تشکر شد. همچنین جناب آقای مهدی علی اکبریان، مدیرعامل گروه شرکت‌های سان در این مراسم، برنامه‌های سال ۱۳۹۷ گروه را اعلام نمودند.