تصویری بزرگتر بسازیم

متخصصین در حوزه های مختلف با مهارت های زیر برای همکاری با سان دعوت می شوند!

مدیر پروژه هوش تجاری

• مسلط به مفاهیم هوش تجاری
• مسلط به زبان SQL
• مسلط به انبار داده چندبُعدی
• مسلط به ابزارهای انتقال داده
• حداقل ۴ سال سابقه در مدیریت پروژه
• آشنا به مفاهیم مالی و مدیریتی

کارشناس هوش تجاری (BI)

• آشنا به مفاهیم هوش تجاری
• مسلط به کوئری نویسی در SQL Server
• مسلط به مفاهیم و طراحی انبار داده
• مسلط به ابزار SSIS

• مسلط به ابزار SSAS

برنامه نویس Java

• تسلط به جاوا
• تسلط به REST API
• آشنا به لینوکس
• آشنا با kafka, redis
• آشنا به دیتابیس های NoSQL
• آشنا به تکنولوژی های بیگ دیتا (Spark, Hadoop)

مدیر فنی (حوزه Big Data)

• مسلط به java, python
• مسلط به kafka, redis
• مسلط به مفاهیم کلان داده
• مسلط به تکنولوژی‌های حوزه big data
• مسلط به لینوکس
• مسلط به مفاهیم Data Warehouse,hive,hadoop,spark
• آشنا با mongodb
• قدرت تحلیل و پیاده سازی پایگاه داده های NoSQL
• آشنا با متدولوژی های نرم افزار
• آشنا با توسعه نرم افزار
• آشنا با ابزارهای کنترل پروژه

کارشناس DBA

• تسلط به SQL Server

• توانایی گزارشگیری و کوئری نویسی

• توانایی نگهداری و پشتیبانی دیتابیس

کارشناس هوش تجاری (داشبورد)

• آشنا به مفاهیم هوش تجاری
• آشنا به زبان SQL
• آشنا به مفاهیم انبار داده چندبُعدی
• آشنا با مفاهیم UI و UX
• تجربه ساخت گزارش ها و داشبوردهای مدیریتی
• آشنا به مفاهیم مالی و مدیریتی

کارشناس کلان داده

• مسلط به زبان برنامه‌نویسی Python یا Java
• مسلط به مفاهیم کلان‌ داده
• تجربه کار با یک یا چند ابزار از میان HDFS, Spark, Kafka, Flink
• دارای ۳ سال سابقه کار مرتبط

برنامه نویس C#, .Net

• مسلط به C#
• مسلط به Net Framework.
• مسلط به   JavaScript/JQuery/Angular
• مسلط به EF
• آشنایی با SQL Server
• آشنایی با Scrum

کارشناس پشتیبانی نرم افزار

• تسلط نسبی به SQL Server
• آشنا با SSIS
• آشنا با SSAS

تحلیل گر نرم افزار

• آشنا با تحلیل نرم­ افزار

• آشنا با طراحی نرم ­افزار

• آشنا با طراحی پایگاه داده

Big Data Engineer

• مسلط به Spark

• مسلط به Hadoop

• مسلط به یکی از زبان ها برنامه نویسی : Java ، Scala یا  Phyton

• مسلط به مفاهیم کلان داده

• تجربه کار با یک یا چند تکنولوژی از میان : Flink ،  Kafka ،  HDFS