به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو، از سامانه هوش تجاری این هلدینگ که توسط متخصصین شرکت سان طراحی  و پیاده ­سازی شده است، رونمایی گردید. این جلسه با حضور مدیرعامل، معاونین و مشاورین شفادارو، و نمایندگان شرکت های تابعه برگزار گردید.در حال حاضر این سامانه، اطلاعات شش شرکت بزرگ تابعه (دانا، اسوه، کیمیدارو، جابر ابن حیان، راموفارمین و پخش رازی) را به صورت به‌روز و متمرکز به منظور کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهد تا تصمیمات صحیح و تخصصی را بموقع و برمبنای پارامترهای کارشناسی و دقیق اتخاذ نمایند.

 

لینک خبر: روابط عمومی هلدینگ شفادارو