شرکت سان با مشارکت شرکت رایتون در نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی (ADIPEC 2019) یکی از بزرگترین و معتبرترین نمایشگاه نفت و گاز جهان، حضور یافت.