شرکت سان با هدف ارائه‌ی سامانه‌ کشف تقلب و تخلف در حوزه تلکام و توسعه صادرات نرم افزار در بازار بین المللی، در نمایشگاه اربیل عراق حضور یافت که با استقبال چشم‌گیر متخصصین و مدیران حوزه‌ی اپراتورها، زیرساخت و وزارت فناوری اطلاعات کشور عراق روبرو شد.
همچنین در کارگاه های آموزشی این نمایشگاه، کارشناسان این شرکت به توضیح در خصوص سامانه‌ کشف تقلب و تخلف، جایگاه و کاربرد این سامانه در صنعت تلکام پرداختند.