شرکت سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با ارائه‌ی سامانه‌ هوش تجاری و (سامانه‌ی تجمیع اطلاعات بودجه)  نُت بودجه حضور یافت که با استقبال چشم‌گیر بازدیدکنندگان و متخصصین حوزه‌ی مدیریتی روبرو شد.

این نمایشگاه با توجه به طیف خاص مخاطبین مدیران عالی، ارشد و میانی شرکت ها و سازمان های تولیدی، بازرگانی مکان مناسبی برای ارائه توانمندی­های شرکت ها و سازمان­های می باشد.هم چنین اساتید بر جسته دانشگاه‌های داخلی وخارجی به ارائه مطالب اختصاصی خود برای کنفرانس مدیریت در قالب سخنرانی‌های کلیدی با موضوعاتی از قبیل: تحلیل و بهبود مدیریت، تحول تجربه مشتری با فناوری های نوین دیجیتال، نحوه پیاده سازی استراتژی با رویکرد امروزی،  برندینگ دیجیتال- ضرورت یا انتخاب و... ارائه دادند.

کارگاه­ها و سمینارهای آموزشی مدیریتی، نمایشگاه کتب مدیریت، ارائه تجارب مدیریتی موفق سازمان‌های کشور و نمایشگاه تخصصی از محورهای اصلی این کنفرانس بودند