حضور سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۶ - سان

021 42070000

خانه » اخبار » حضور سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۶

حضور سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ۱۳۹۶

شرکت سان در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت با ارائه‌ی سامانه‌ هوش تجاری سانتی متر (SONtimeter) و سامانه‌ی تجمیع اطلاعات بودجه سان (نُت بودجه) حضور یافت که با استقبال چشم‌گیر بازدیدکنندگان و متخصصین حوزه‌ی مدیریتی روبرو شد.

conf