وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید مدیریت داری را رها و بر سهام داری تاکید کنیم. زمینه فراهم شدن سلامت اداری و شفافیت را افزایش و در تمام امور، به ویژه انتصابات، بر اساس صلاح سازمان عمل شود.

2746

دکتر علی ربیعی روز دوشنبه در نشست هم اندیشی صندوق بازنشستگی کشوری با هلدینگ ها و شرکت های تابعه در تهران، اظهار داشت: امسال را سال موفقیت ها و کارهای کوچک نامیده ام تا به واسطه این کارها و اقدامات کوچک که قطعا تحولات کوچکی را هم به همراه خواهد داشت، زمینه اصلاح شرایط و کارهای بزرگ فراهم شود. رسالت ما تغییر در محیط پیرامون خودمان است که اگر این اتفاق برای تک تک ما رخ دهد، در مجموع کل محیط پیرامونی تغییر می کند.

وی اصلاح ساختار را یکی از روش های نیل به استراتژی افزایش سرمایه، دارایی های بین نسلی و مدیریت سازمانی عنوان کرد و افزود: سازمان کار، شکل کار و شکل مدیریت هلدینگ های ما باید تغییر کند. منظور از تغییر ساختار، تغییر شکل و مهم تر از آن، شیوه کار در سال جدید است. باید به سمت شفافیت و تخصص‏گرایی در شیوه مدیریتی حرکت کنیم.

دکتر ربیعی همچنین در بخشی از سخنان خود تصریح کرد:  ذی نفعان صندوق فقط و فقط بازنشستگان امروز و آینده هستند و نباید هیچ ذی نفع دیگری در این میان تعریف شده و اجازه ورود به سیستم داشته باشد. باید صندوق به سیستم BI مجهز باشد و بخش های مدیریتی مورد نیاز در درون آن شکل گیرد.

 

منبع: روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری