شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت های سرمایه گذاری

شرکت‌های سرمایه‌گذاری، معمولاً با حجم بسیار زیادی از داده‌ها و اطلاعات در خصوص شرکت‌های تابعه خود سروکار دارند که در پایگاه‌های داده مختلف و به اشکال متنوع نگه‌داری می‌شوند. این داده‌ها معمولاً به‌صورت دستی و در دوره‌های نسبتاً طولانی جمع‌آوری می‌شوند و امکان ترکیب و تجمیع آنها به‌سادگی فراهم نمی‌شود. در راهکار هوش تجاری، گام‌ها و فرایندهایی خاص، برای حل این مسأله پیش‌بینی‌شده تا اثرات این مشکل را به حداقل رساند. برخی مشکلاتی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری با آن مواجه‌اند عبارتند از:

 • عدم دسترسی به اطلاعات به هنگام، جهت کنترل عملکرد (اطلاعات در دوره‌های بلندمدت و به صورت حداقلی در اختیار شرکت قرار می‌گیرد).
 • عدم امکان کنترل صحت داده‌های دریافتی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری مادر
 • عدم وجود اطلاعات یکپارچ
 • عدم نیاز به تغییر در سامانه‌های نرم‌افزاری و فرایندهای شرکت‌های زیرمجموعه
 • عدم دخالت در فرایندهای مالی شرکت‌های زیرمجموعه، به عبارت دیگر، هوش تجاری دست و پاگیر نبوده و نیازی نیست مدیران هر روز صبح که وارد دفتر کار خود می‌شوند، کلیه واحدها و فرایندهای کسب و کار را مورد بازرسی قرار دهند.
 • سامانه هوش تجاری (به شرطی که از طراحی و پیاده‌سازی خوبی برخوردار باشد) می‌تواند میزان بازگشت سرمایه را به‌سرعت افزایش دهد. در اهمیت این موضوع همین کافی است که بازگشت سرمایه یکی از مهم ترین عوامل محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات در سازمان ها محسوب می شود
 • به دست آوردن دیدگاهی صحیح، نسبت به سرمایه گذاری‌های انجام شده و پیش‌بینی سود حاصله از منابع مالی اختصاص داده شده
 • به دست آوردن دیدگاه، نسبت به وضعیت هر یک از سرمایه گذار‌ی‌های انجام شده به صورت جداگانه
 • یکپارچه سازی داده‌ها از سامانه‌های مختلف شرکت‌های زیرمجموعه
 • اتصال به منابع بیرونی کسب و کار و تحلیل آن با توجه به اطلاعات عملکردی
 • کنترل و تعیین اهداف جدید بر مبنای گزارش های بدست آمده
 • تصمیم ‌سازی برای انجام سرمایه گذاری‌های جدید بر مبنای تحلیل داده‌های پیشین
 • کاهش هزینه تولید اطلاعات و دانش و همچنین صرفه‌جویی در زمان کارشناسان مختلفی که باید به تولید اطلاعات از داده ها بپردازند.
 • برنامه ریزی و بودجه ریزی آگاهانه، با در اختیار داشتن اطلاعات جامع، مناسب، دقیق و به موقع