به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری صبح روز شنبه ۲۳ فروردین ۹۹ در نشست با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت شفافیت و انضباط مالی در شرکت‌های دولتی، رونمایی از این سامانه را با اهمیت ارزیابی کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به بهبود عملکرد این شرکت‌ها شود، ارزشمند است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در سنوات گذشته همواره زیان‌دهی این شرکت ها مطرح بوده است خواستار تدوین فرایندی مناسب برای دسترسی صاحب‌نظران بر اطلاعات این سامانه شد و اظهار داشت: قطعا نظارت افکار عمومی می‌تواند تاثیر بسزایی در بازدهی شرکت‌های دولتی داشته باشد.
این سامانه در سال ۱۳۹۸ و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد و در آن اطلاعات سه بخش پایه، برگزاری مجامع و حسابرسی و مالی جمع آوری شده است.

سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی، توسط متخصصین در شرکت سان طراحی و پیاده‌سازی شده است.

 

منبع خبری: روابط عمومی ریاست جمهوری