دکتر حسن روحانی رییس جمهور روز دوشنبه، ۶ اسفندماه ۱۳۹۷ با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن  بازدید از فعالیت‌های آن وزارت، از سامانه هوش تجاری صندوق بازنشستگی کشوری که توسط متخصصین شرکت سان طراحی و پیاده سازی شده است، رونمایی کرد. در حال حاضر این سامانه، اطلاعات ۴۰ شرکت تابعه صندوق را به صورت به‌روز و متمرکز به منظور کنترل، نظارت و برنامه‌ریزی شرکت‌های تابعه به منظور شفافیت در کلیه فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهد.

 

سامانه هوش تجاری صندوق بازنشستگی کشوری

 

برگرفته ازسایت: روابط عمومی ریاست جمهوری