Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home2/radinito/public_html/index.php:1) in /home2/radinito/public_html/wp-content/plugins/awesome-support/vendor/ericmann/wp-session-manager/includes/class-wp-session.php on line 128
نرم افزار بودجه سان (نُت بودجه)

021 42070000

خانه » نرم افزار تجمیع اطلاعات بودجه سان (نُت بودجه)

نرم افزار تجمیع اطلاعات بودجه سان (نُت بودجه)

بودجه ،یکی از ارکان اصلی چرخه برنامه‌ریزی یک سازمان در جهت تخصیص مناسب منابع اقتصادی می‌باشد.

بودجه

اختصاص بودجه هدفمند، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری بهنگام مدیران استراتژیک و عملیاتی یک مجموعه‌ی تجاری دارد.

هم جهت با تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیران و کارشناسان مالی به عنوان بازوی اجرایی، نقش کلیدی در تعیین و تنظیم بودجه عملیاتی یک سازمان دارند.

سان با ایجاد بستر امن اطلاعاتی در قالب نرم‌افزار تجمیع اطلاعات بودجه، مکمل فرآیندهای مرتبط با فرایندهای بودجه‌ریزی هم راستا با فعالیت‌های عملیاتی مدیران در سازمان شده است.

نرم‌افزار تجمیع اطلاعات بودجه سان (نُت بودجه)، به عنوان یکی از ماژول‌های سامانه‌های مدیریت عملکرد سازمان (CPM) می‌باشد.

این نرم‌افزار، یک موتور هوشمند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌باشد که توانایی اجرای عملیات مرتبط با فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه جهت جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق اطلاعات و اخذ گزارش‌های هدفمند (انحراف بودجه و …) در قالب فرم‌های پویای صفحه گسترده (Spread Sheet) در محیط کاملاً تحت وب را دارا می‌باشد.

برخی از ویژگی‌ها و مزایای متمایز نرم‌ افزار بودجه (نُت) سان عبارت است از:

– جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات بودجه در همه سطوح سازمان و شعب مرتبط در قالب فرم‌های صفحه گسترده (همانند اکسل) در محیط وب

– امکان ایجاد گردش‌کار در سطوح داخل سازمان، کنترل و محدودسازی عملیات ورود، اصلاح و تعدیل، ارسال و تأیید اطلاعات با در نظر گرفتن استراتژی و برنامه‌های عملیاتی ثبت شده سازمان

– ثبت اطلاعات به صورت خودکار از پایگاه‌ داده‌ها و سیستم‌های موجود در سازمان

– کنترل بودجه، محاسبه انحراف عملکرد و اخذ انواع گزارش‌های استاندارد و تحلیلی مرتبط با بودجه و انحرافات

– امکان طراحی انواع فرم‌های اطلاعاتی به دلخواه کاربر و برقراری ارتباط و گردش کار معنی‌دار بین فرم‌های اطلاعاتی

– امکان تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیرمجموعه‌ها و امکان معادل‌سازی کدینگ‌ها

– امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و امکان اخذ گزارش از تاریخچه تغییرات و اصلاحات صورت گرفته توسط کاربران

– تعریف دوره‌های زمانی ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره‌ها

– امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده، اعمال نتایج ارزیابی‌ها در روند گردش اطلاعات و کنترل عملیات با توجه به ارزیابی صورت گرفته

– قابلیت ارتباط با سامانه هوش تجاری سان