سمینار  هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت برق با حضور جمعی از مدیران IT  صنعت برق در شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد.

سمینار آموزشی هوش تجاری

سمینار  هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت برق با حضور جمعی از مدیران IT  صنعت برق در شرکت برق منطقه ای تهران برگزار شد.

 

سمینار آموزشی یکروزه «آشنایی با هوش تجاری و کاربرد آن در صنعت برق» با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گیری بر پایه تحلیل داده ها در این حوزه و با حضور جمعی از مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های توانیر و برق منطقه‌ای کشور، روز شنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط شرکت سان برگزار گردید.

 

منبع خبر: اخبار رسمی