بانک کشاورزی به منظور پیاده‌ سازی سامانه مدیریت یکپارچه داده‌ها، هوش تجاری و داده‌ کاوی در زمستان سال ۱۳۹۸ فراخوانی منتشر نمود. در این فراخوان ۷ شرکت مطرح در حوزه فناوری اطلاعات و هوش تجاری که آمادگی اجرای این پروژه را داشتند حضور پیدا کردند. پس از ارزیابی شرکت‌ها توسط متخصصین بانک، شرکت سان موفق گردید تا با کسب بالاترین امتیاز فنی، به عنوان شرکت مجری پیاده‌ سازی این سامانه انتخاب گردد.

 

هوش تجاری