صنایع همگانی

 

 

هوش تجاری واقعی می­تواند سازمان ­های ارائه ­دهنده خدمات همگانی (آب، برق و گاز) را حمایت کند، به رشدشان کمک کند و موفقیتشان را تضمین کند. BI به کاربران این سازمان ­ها در جمع ­آوری و تحلیل داده ­هایی که برای پیش ­بینی تقاضا، تخمین تعدیل قیمت­ها و مدیریت مشتریان، تاسیسات، تجهیزات، امکانات، قبض­ها و مقررات صنعتی و دولتی حیاتی است کمک می­کند. مخصوصا که صنایع آب، برق و گاز شاهد محیطی هستند که تصمیمات در آن حساس به زمان هستند.

کاربردهای هوش تجاری در حوزه صنایع همگانی:

 1. یکی کردن اطلاعات مربوط به مصرف، دردسترس بودن منابع و سایر اطلاعاتی که از سیستم های مختلفی که در خطوط مختلف کسب وکار وجود دارد.

 2. پیگیری میزان تولید و مصرف در زمان واقعی برای بهینه سازی بهره برداری از دارایی ها

 3. پیش بینی دقیق تقاضا برای اجتناب از اضافه تقاضا از طریق برنامه ریزی موثر تقاضا

 4. پیش بینی دقیق قیمت های بازار برای بیشینه کردن سود و کاهش ریسک

 5. ساده سازی و کنترل زنجیره های عمده و خرد توزیع

 6. فراهم سازی تحلیل های دقیق از مشتری برای افزایش وفاداری و ارزش مشترکین

 7. فراهم سازی امکانات بر پایه ی وب و آسان برای مشتریان؛ مانند پیگیری حساب بصورت آنلاین

 8. بهبود فرایندهای بودجه ریزی، مدیریت هزینه و سایر فعالیت های مالی در تمام کارخانه ها و تجهیزات

 9. ساده سازی در انطباق با استانداردهای صنعت و قوانین دولتی

10. فراهم سازی اطلاعات لازم بصورت سریع برای پرسنل خدمات میدانی از طریق موبایل

کشف تخلف در صنایع همگانی

سرقت از سرویس ­های همگانی، چالشی جهانی است. شرایط بد اقتصادی و افزایش دانش عمومی باعث شده تخلفاتی از قبیل دستکاری کنتور و سایر جنبه­ های تخلف راحت ­تر صورت گیرد و شناسایی­ اش سخت ­تر شود. این امر باعث می ­شود که فعالیت­های مربوط به تخلف افزایش یابد و توجه خلافکاران حرفه ­ای به سرقت از خدمات همگانی جلب شود. برای مثال ممکن است شرکت ارائه­ دهنده یک سرویس همگانی با درآمد سالیانه یک میلیارد دلار، هر سال مبلغی بین 10 تا 30 میلیون دلار را بدلیل سرقت از دست بدهد که بیش از دو سوم این مقدار، در بخش مشتریان تجاری نسبتا کوچک رخ می ­دهد. تا کنون، تنها بخشی از ضررهای غیر فنی ناشی از تخلف، با استفاده از تکنیک ­های شناسایی که از قبل موجود بوده ­اند شناسایی شده ­اند. همچنین به خاطر ذات پرداخت بعد از مصرف خدمات همگانی (آب، برق و گاز)، بدهی پرداخت نشده ناشی از سرقت انرژی، به سختی جبران خواهد شد.

راهکار ما

بهترین راه شما برای مقابله با ضررهای غیر فنی، تمرکز بر فعالیت های مشکوک و روابط پنهان بین داده های عظیم مرتبط با کنتور، قبض های صادر شده و ... می باشد. شیوه ی ما برای مواجهه با این موضوع، ارائه ی راهکاری است که به شما در این زمینه ها کمک خواهد کرد:

1. افزایش قابل اتکا بودن اطلاعات: به کمک جمع آوری منابع داده‌های مختلف صرفنظر از فرمتشان و اجرای تکنیک‌های افزایش کیفیت داده برای تضمین دقت.
2. پیدا کردن سریعتر تخلف: به کمک استفاده از تحلیل‌های پیشرفته برای پیدا کردن روابط پنهانی، شناسایی الگوهای مصرف مشکوک، اولویت‌بندی موارد مشکوک و پیش‌بینی ریسک‌های آتی پیش بینی کننده Autoregressive محاسبه می‌کند که اگر سرقت رخ نمی‌داد، بار مشتری چقدر می‌شد.
3. بهبود کارایی متولی کشف تخلف: به کمک یک محیط تحت وب که به متولی کشف تخلف سازمان کمک می‌کند تا داده‌ها را از زوایای مختلف به تصویر بکشد، Query های تعاملی را اجرا کند و به نتایج با معنی برسد.

4. اندازه‌گیری عملکرد برنامه‌های مقابله با تخلف: به کمک تعریف و کنترل شاخص‌هایی در یک محیط داشبوردی برای اندازه‌گیری میزان کارایی برنامه‌های شما برای مقابله با ضررهای ناشی از تخلف.
 

تمایزات راهکار کشف تخلف شرکت سان

شرکت سان به وسیله تحلیل‌های پیشرفته کشف تخلف از طریق هشدار و مدیریت موردی، به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات همگانی، چارچوب جامع تخلف ارائه می‌کند تا ضررهای غیر فنی را شناسایی کنند.
- یکپارچگی با زیرساخت‌های IT فعلی سازمان: راهکارهای شرکت سان به جریان اطلاعات در سطح واحدها و بخشهای سازمان کمک می‌کند و از تکنولوژی ها و فرایندهای آتی حمایت می کند.
- کشف و تولید هشدار: بر اساس ترکیبی از قواعد اکتشافی، کشف روندهای خلاف معمول، مدل های پیش‌بینی کننده و تحلیل‌های شبکه‌های اجتماعی، راهکار کشف تخلف شرکت سان به صورت خودکار موارد مشکوک را برای بررسی ارسال می‌کند و در زمان واقعی، فعالیت‌های مشکوک را شناسایی می‌کند.
- توانایی های مدیریت هشدار: موارد مشکوک به تخلف نسبت به سایر هشدارها اولویت بالاتر داده می‌شوند و برای تیمی مناسب جهت رسیدگی ارسال می‌گردد.
- تحلیل‌های شبکه اجتماعی: با تجزیه وتحلیل تمام فعالیت‌ها و ارتباطات در یک سطح شبکه، راهکار شرکت سان، سرقت انرژی را شناسایی می‌کند و جلوی وقوع آن را می‌گیرد.
- مدیریت موردی: راهکار کشف تخلف شرکت سان، تحقیقات سیستماتیک را بهبود می بخشد و موجب میشود تا بدون نیاز به ورود اطلاعات مجدد، تمام اطلاعات مربوط به هر مورد، ثبت شود و نمایش داده شود.