پیوستن به ما

فرصت های شغلی:

1- متخصص بانک اطلاعاتی oracle
2- کارشناس بانک اطلاعاتی SQL Server
3- متخصص ساخت گزارشات مدیریتی و ابزارهای مرتبط
 

 

مراحل موجود در فرایند جذب منابع انسانی شرکت سان

ما به عنوان یک شرکت دانش بنیان به منظور تجاري سازي نوآوري ها و نتایج تحقیق و توسعه خود و در راستای نیل به هدف هم‌افزايي علم و ثروت در حوزه راهکارهای مبتنی بر فناوري اطلاعات، ارزشمندترین سرمایه اش را نیروی انسانی خود می دانیم و شكوفاسازي و كاربردي نمودن دانش فني را با جذب افرادی توانمند، مستعد و خلاق، محقق نموده ایم.
تخصص و مهارت، سخت کوشی، تعهد و مسئولیت‌پذیری سرمایه های انسانی شرکت سان، رشد پایدار خدمات این شرکت را به همراه افزایش کیفیت راهکارها به صورت هدفمند، مستمر و هوشمند در پی داشته است.

ارزش های منابع انسانی

  • تفکر خلاق
  • عملکرد بهره ور
  • تعهد و مسئولیت پذیری
  • یادگیری سازمانی و آموزش مستمر
  • تفکر سیستمی
  • مشارکت و کار گروهی
  • ارتباط موثر
  • نتیجه گرایی
  • خودمدیریتی
  • اخلاق حرفه ای

مدیریت منابع انسانی شرکت سان مبتنی بر رویکرد شایستگی (Competency-based HRM Practices) می باشد.
به منظور یکپارچه سازی عملکرد سامانه منابع انسانی و سنجش موفقیت آمیز بودن توانایی‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام فعالیت‌های شغلی، مدل شایستگی زیر برای منابع انسانی شرکت استفاده می گردد: