ماموریت و چشم انداز

 

 

بیانیه ماموریت ما، نقطه ی آغازین نقشه ی استراتژیک سان است، به طوری که هر فعالیت و تصمیمی که به اجرا در می آید با سنجه ی ماموریت وزن می شود.

ماموریت :

• ارائه راهکارهای برتر مبتنی بر فناوری اطلاعات به صنایع، با هدف سازماندهی اطلاعات در راستای توانمندسازی و بهبود کسب و کار

 

چشم انداز:

چشم انداز ما به عنوان یک چارچوب، راهنما و نقشه راه، برای توصیف هر آن چه که سان برای رسیدن به موفقیت مداوم و رشد کیفی در تمامی حوزه های کسب و کار لازم دارد، به کار می رود:

پورتفوی کسب و کار: ارائه مجموعه ای از برترین راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که پاسخگوی نیاز سازمان ها باشد.
بهره وری: شرکتی پیشرو و چابک در صنعت فناوری اطلاعات با تاثیرگذاری بالا