وزارت صنعت، معدن و تجارت

داشبورد وزیر

این پروژه با عنوان داشبورد وزیر یا سامانه پایش(i-Dash) توسط شرکت سان طراحی و پیاده سازی گردید و هدف آن ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری تا لایه مدیران کل در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. مراحل پیاده سازی این پروژه بصورت زیر بود :
شناسایی و تحلیل شاخص ها در کلیه معاونت ها و ادارات کل (تا لایه شاخص های تصمیم گیری معاونین)
شناسایی منابع داده ای موجود در کلیه بخش های وزارت صنعت، معدن و تجارت
سامانه گمرک
سامانه ثبت سفارش
اطلاعات تجارت خارجی (UNCTAD)
سامانه ثبت املاک
سامانه ارتباط با مجلس
سامانه ارتباطات مردمی
سامانه اطلاعات بازار
...
طراحی انبارداده بر اساس مستندات فازهای 1 و 2 ، البته روند طراحی و تکمیل این انبار داده بر اساس پیشرفت معاونت به معاونت انجام می گرفت و طبیعتا انبار داده در طول پروژه تکمیل می شد.
تزریق اطلاعات سیستم ها و بانکهای اطلاعاتی همزمان با پیشرفت پروژه در معاونت ها
توجه : این یکپارچه سازی با رعایت کلیه اصول استاندارد ETL انجام گرفته و در آن روال تست کیفیت و صحت داده و همچنین تمیز سازی و تبدیل داده ها نیز انجام گرفته است(Data Cleansing)
در نهایت داشبورد های اطلاعات مدیریت روی انبار داده برای مدیران سازمان و بر اساس تحلیل های اولیه بصورت گزارشات و داشبوردهای جدولی ، نقشه ، نموداری و گیج پیاده سازی گردید.
تکنولوژی ها و ابزارهای مورد استفاده در این پروژه بصورت زیر است :
بانک اطلاعاتی : Microsoft SqlServer 2008
ابزار یکپارچه سازی : Microsoft Integration Services 2008
ابزار انبار داده : Microsoft Analysis Services 2008
نرم افزار ورود داده : نرم افزار فرم ساز پیاده سازی شده بوسیله .Net Framework 3.5-sp1
ابزار گزارش ساز و نمایش گزارشات : نرم افزار پیاده سازی شده بوسیله .Net Framework 3.5-sp1 و بر پایه Microsoft Reporting Service 2008
ابزار Visualization : Dundas Chart , Dundas Gauge , Dundas Map
با توجه به نیاز سازمان به اطلاع و اطمینان از روند پیشرفت پروژه ، متدولوژی پیاده سازی این پروژه بدین صورت بود که در ظرف کمتر 1.5 ماه از شروع پروژه اولین گزارشات داشبورد به وزیر ارائه گردید، البته این داشبورد فقط با استفاده از منابع داده طراحی گردید و پس از تکمیل گزارش شاخص های تصمیم گیری ، این داشبورد ها به مرور تکمیل و تصحیح گردید.
با توجه به تکمیل این پروژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از چندماه پیش 2 پروژه دیگر در این مجموعه بوسیله شرکت سان در حال انجام است :
پروژه سامانه پرچم برای طراحی و پیاده سازی انبارداده و داشبورد برای حراست کل وزرات صنعت، معدن و تجارت
پروژه سامانه جامع آمار وزرات صنعت، معدن و تجارت: با توجه به رویکرد پروژه داشبورد وزیر که فقط شامل نیازهای اطلاعاتی تا لایه معاونین می شد ، این پروژه توسط با همکاری دفتر آمار وزرات صنعت، معدن و تجارت شروع شده تا داده مورد نیاز مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت تا لایه داده های کارخانجات و واحدهای تولید نیز در انبارداده وزرات صنعت، معدن و تجارت تزریق شود.