انرژی

 

در سال های اخیر، میزان مصرف انرژی به طور چشم گیری افزایش یافته است. افزایش مصرف انرژی به معنی افزایش هزینه ها و میزان انتشار گاز دی اکسیدکربن و کاهش در منابع تجدیدناپذیر بوده است. در تلاشی برای کاهش هزینه ها و میزان انتشار گاز CO2، قدم هایی در جهت کاهش میزان مصرف انرژی و استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر انرژی برداشته شده است. اصطلاح شبکه ی هوشمند اغلب در سال های اخیر برای مواجهه با چالش های بر سر راه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه استفاده شده است. مشکلاتی از قبیل افزایش تقاضای برق، نیاز به افزایش کارایی در تبدیل انرژی، تحویل، مصرف، ارائه انرژی با کیفیت بالا و یکپارچگی منابع تجدیدپذیر برای توسعه پایدار. شبکه ی هوشمند حجم عظیمی از داده های سنسور و کنتورها را که نیاز به تحلیل های هوشمند دارند، فراهم می کند. علاوه بر افزایش در حجم داده ها، سازمان های انرژی باید مجموعه داده های متنوع را از منابع متعددی مدیریت کنند. این منابع داده می تواند شامل داده های در زمان واقعی که از منابع خارجی مانند داده های هوایی یا فضا زمینی و یا داده های در زمان واقعی از میزان تولید و مصرف انرژی بدست آمده، باشد. یکپارچگی این منابع داده برای اتخاذ تصمیم در زمان درست نیاز به راه کارهای کسب وکار پیچیده تری دارند.برای بقا در این جهان رقابتی، یک سازمان انرژی باید توانایی یکپارچه کردن داده از منابع بیشمار داده، گردآوری و فیلتر این داده ها و همچنین تحلیل و ارائه آن ها به شکلی واضح برای کمک به اتخاذ تصمیمی سریع و صحیح را داشته باشد. هوش تجاری واقعی می تواند سازمان های انرژی را حمایت کند، به رشدشان کمک کند و موفقیتشان را تضمین کند. BI به کاربران این سازمان ها در جمع آوری و تحلیل داده هایی که برای پیش بینی تقاضا، تخمین تعدیل قیمت ها و مدیریت مشتریان، تاسیسات، تجهیزات، امکانات، قبض ها و مقررات صنعتی و دولتی حیاتی است. مخصوصا که صنایع آب، برق و گاز شاهد محیطی هستند که تصمیمات در آن حساس به زمان هستند.

هوش تجاری به کاربران در سازمان های مرتبط با انرژی، در این زمینه ها کمک می کند:

1. یکی کردن اطلاعات مربوط به مصرف، دردسترس بودن منابع و سایر اطلاعاتی که از سیستم های مختلفی در خطوط مختلف کسب وکار وجود دارد.

2. پیگیری میزان تولید و مصرف در زمان واقعی برای بهینه سازی بهره برداری از دارایی ها

3. پیش بینی دقیق تقاضا برای اجتنباب از اضافه تقاضا از طریق برنامه ریزی موثر تقاضا

4. پیش بینی دقیق قیمت های بازار برای بیشینه کردن سود و کاهش ریسک

5. ساده سازی و کنترل زنجیره های عمده و خرد توزیع

6. فراهم سازی تحلیل های دقیق از مشتری برای افزایش وفاداری و ارزش مشترکین

7. فراهم سازی امکانات بر پایه ی وب و آسان برای مشتریان؛ مانند پیگیری حساب بصورت آنلاین

8. بهبود فرایندهای بودجه ریزی، مدیریت هزینه و سایر فعالیت های مالی در تمام کارخانه ها و تجهیزات

9. ساده سازی در انطباق با استانداردهای صنعت و قوانین دولتی

10. فراهم سازی اطلاعات لازم بصورت سریع برای پرسنل خدمات میدانی از طریق موبایل