شرکت‌های سرمایه گذاری

 

 

شرکت های سرمایه‌گذاری معمولا با حجم بسیار زیادی از داده‌ها و اطلاعات در خصوص شرکت‌های تابعه خود سروکار دارند که در پایگاه‌های داده مختلف و به اشکال متنوع نگه‌داری می‌شوند. این داده‌ها معمولا به‌صورت دستی و در دوره‌های نسبتا طولانی جمع‌آوری می‌شوند و امکان ترکیب و تجمیع آن ها به‌سادگی فراهم نمی‌شود.

به طور خلاصه، مشکلاتی که شرکت های سرمایه گذای در خصوص داده های مربوط با شرکت های تابعه با آن مواجه اند در زیر آورده شده است:
الف) عدم دسترسی به اطلاعات به هنگام برای فرآیند کنترل عملکرد (اطلاعات در دوره های بلند مدت و به صورت حداقلی در اختیار شرکت قرار می گیرد)
ب) عدم امکان کنترل صحت داده های دریافتی از شرکت های تابعه
ج) عدم وجود اطلاعات یکپارچه (داده ها از بخش های مختلف هر یک شرکت های تابعه و به اشکال گوناگون دریافت می شود)
در راهکار هوش تجاری (Business Intelligence)، گام ها و فرایندهایی خاص برای حل این مسئله پیش‌بینی‌شده تا اثرات این مشکل را به حداقل برساند.

 

ویژگی هوش تجاری در شرکت های سرمایه گذاری
1.  دخالتی در سامانه‌های نرم‌افزاری و فرایندها شرکت‌های تابعه نمی‌کند.                                                                                                                                                                                                               2. دخالتی حداقلی در فرایندهای مالی شرکت‌های تابعه دارد. به عبارت دیگر، هوش تجاری دست و پاگیر نبوده؛ لازم نیست مدیران هر روز صبح که وارد دفتر کار خود می شوند، کلیه واحدها و فرایندهای کسب وکار را مورد بازرسی قرار دهند.
3. یک راهبرد هوش تجاری (به شرطی که از طراحی و پیاده‌سازی خوبی برخوردار باشد) می‌تواند میزان بازگشت سرمایه را به‌سرعت افزایش دهد. در اهمیت این موضوع همین بس که بازگشت سرمایه یکی از مهم‌ترین عوامل محاسبه ارزش سرمایه گذاری فناوری اطلاعات در سازمان‌ها محسوب می‌شود.

 

مزایای پياده سازي واجرا برای شرکت های سرمایه گذاری
- بدست آوردن ديدگاه نسبت به سرمايه گذاري هاي انجام شده و پيش بيني سود حاصله از منابع مالي اختصاص داده شده                                                                                                       
- بدست آوردن ديدگاه نسبت به شرايط هر يک از سرمايه گذاري هاي انجام شده بصورت جداگانه
- یکپارچه سازی داده ها از سامانه های مختلف شرکت های تابعه
- وصل شدن به منابع بیرونی و تحلیل کسب وکار با توجه به اطلاعات عملکردی در کنار اطلاعات بیرونی
- کنترل اهداف و يا تعيين اهداف جديد بر مبناي گزارشات بدست آمده
- تصميم سازي براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي تحليل داده هاي پيشين
- كاهش هزينه از طريق كاهش نيروي انساني موردنياز براي توليد اطلاعات و دانش و همچنين صرفه جويي در وقت كارشناسان مختلفي كه بايد به توليد اطلاعات از داده ها بپردازند
- برنامه ريزي و بودجه ريزي بهتر؛ با در اختيار داشتن اطلاعات جامع، مناسب، دقيق و به موقع، مي توان برنامه ريزي دقيق تري در حوزه هاي مختلف سازمان به اجرا گذاشت
- گردآوری، تلفیق و تحلیل اطلاعات کلیدی از سیستم های اطلاعاتی موجود
- توانمندسازی مدیران؛ هوش تجاری با افزایش شفافیت اطلاعاتی سازمان نقش قابل توجهی در توانمندسازی مدیران برای بهبود عملکرد سازمان ایفا می کند
- برنامه ریزی، پایش و بهبود عملکرد در وجوه مختلف سازمان