کشف تقلب و تخلف

  Fraud Detection

کشف تقلب در واقع تشخیص تخلفات بالقوه و بالفعل در یک سازمان می‌باشد که شامل طراحی و پیاده سازی یک سامانه نرم‌افزاری مناسب برای کشف اولین نشانه‌های تخلف است. در سال‌های اخير با افزايش دسترسي به داده‌های مشتريان و بهبود قابلیت‌های تحليل داده ها با استفاده از روش‌های هوشمند و همچنین روش های داده کاوی، فعالیت‌های مختلفي جهت تحليل رفتار مشتري انجام می‌شود.
ابداع روش‌های جدید کلاهبرداری و تقلب و عدم توانایی شرکت‌ها برای پیشگیری و کشف آن ها، شرکت ها را تا مرز ورشکستگی سوق می دهد.
شرکت‌ها باید با رویکرد پیشگیری، شناسایی و کشف تقلب، اقداماتی را در پیش گیرند تا از تقلب و تخلف جلوگیری نمایند.

 

" تخلف هرگز از بین نمی‌رود بلكه روش‌های آن تغییر می‌کند "

 
 راهکار کشف تقلب و تخلف سان چگونه عمل می کند؟
سامانه های کشف تقلب با بهره گیری از الگوریتم ها و روش های مختلف تحلیلی، ضمن بررسی داده ها و عملیات موجود در شرکت ها، موارد مشکوک به تخلف را شناسایی نموده و به ذینفعان ارائه می نماید.
اهداف سامانه کشف تقلب و تخلف
1. حذف عوامل انساني در کيفيت داده‌ها تا حد ممکن
2. بالا بردن سرعت دريافت اطلاعات براي بهبود فرآیند تصمیم گیری
3. شناسايي اطلاعات بدون کيفيت و کشف ضعف‌های اطلاعاتي
4. بالا بردن بهره‌وری کارشناسان به‌وسیله تمرکز دادن آن‌ها بر تحليل داده‌ها به جاي جمع‌آوری داده‌ها
5. تسهيل در تصمیم‌گیری و افزايش کارايي سازمان
6. دسترسي، جمع‌آوری و پالايش داده‌ها و اطلاعات مورد نياز
7. ایجاد یکپارچگی و افزایش توان تصمیم‌گیری مدیران
 مزایای پیاده سازی راهکار کشف تقلب و تخلف
- افزایش قابل اتکا بودن اطلاعات
- بهبود کارایی واحد کشف تقلب
- اندازه گیری عملکرد برنامه های تدوین شده در واحد کشف تقلب
- جلوگیری از هدر رفتن درآمد و سرمایه گذاری سازمان ها
- تسهیل، تدقیق و تسریع عملیات کشف تقلب
- امکان بررسی دقیق تر تخلف های انجام شده 
کدام صنایع می توانند از سامانه کشف تقلب و تخلف استفاده نمایند؟