انبارداده سازمانی


انبار داده چیست؟
انبار داده مخزني از داده ها است كه به صورتي قابل درك در دسترس كاربران نهايي كسب و كار قرار مي گيرد. به عبارتی دیگر ا نبار داده بـه مجـموعـه ای از داده هــا گفـتـه می شود که از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان جمع آوری، دسته بندی و ذخیره می شود. در واقع یک انبار داده مخزن اصلی کلیه داده های حال و گذشته یک سازمان می باشد که برای همیشه به منظور انجام عملیات گزارشگیری و تحلیل، در دسترس مدیران می باشد.

 
راهکار انبار داده سان چگونه عمل می کند؟
تكنولوژي انبار داده شامل مجموعه ای از مفاهيم و ابزارهای جديد است كه با فراهم آوردن اطلاعات، کاربران (افراد اجرايي، مدير و تحليلگر) را در زمینه تصميم گيری یاری می نماید. دليل اصلي ساخت انبار داده، بهبود كيفيت اطلاعات در سازمان است که سهولت دسترسي به آن ها را نیز فراهم می کند. داده ها از منابع داخلي و خارجي (سیستم های درون سازمان و سامانه های موجود در بیرون سازمان) تهيه مي شوند و به اشكال گوناگون از داده های ساختاریافته و ساختار نيافته نظیر فايل هاي متني و چند رسانه ای، در مخزني جمع آوری مي گردند
انبارهای داده حاوی داده هایی هستند که به مرور زمان از سیستم های عملیاتی آنلاین سازمان (OLTP) استخراج می شوند، بنابراین سوابق کلیه اطلاعات و یا بخش عظیمی از آن ها را می توان در انبار داده ها مشاهده نمود.
مزایای پیاده سازی راهکار انبار داده سان
از آنجایی که انجام عملیات آماری و گزارش های پیچیده دارای حجم بسیار زیادی برای سرورهای پایگاه داده می باشند، وجود انبار داده سبب می گرددکه اینگونه عملیات تاثیری بر فعالیت برنامه های کاربردی سازمان (OLTP) نداشته باشد. همان گونه که پایگاه داده سیستم های عملیاتی سازمان (برنامه های کاربردی) به گونه ای طراحی می شوند که انجام تغییر و حذف و افزودن داده به سرعت صورت پذیرد، راهکار انبار داده سان نیز دارای معماری ویژه ای است که موجب تسریع انجام عملیات آماری و گزارشگیری می شود (OLAP).
سیستم های عملیاتی سازمان (OLTP) دارای نقاط ضعفی می باشند که انبار های داده آن ها را رفع می کنند.
از جمله :
· بار پردازش گزارش ها موجب کندی عملکرد برنامه های کاربردی می گردد.
· پایگاه های داده برنامه های کاربردی دارای طراحی مناسبی برای انجام عملیات آماری و گزارشدهی نیستند.
· بسیاری از سازمان ها دارای بیش از یک نوع سیستم ( منابع اطلاعاتی) می باشند، بنابراین تهیه گزارش های ترکیبی در سطح سازمان غیر ممکن می گردد.
· تهیه گزارش ها در سیستم های عملیاتی غالبا نیازمند نوشتن برنامه های مخصوص می باشد که معمولا کند و پرهزینه هستند.
تکنولوژی انبار داده تمامی مشکلات فوق را به بهترین شکل رفع نموده و باعث تسریع عملیات سازمان می شود.
کدام صنایع می توانند از راهکار انبار داده سان استفاده نمایند؟
هر صنعتی که با حجم عظیم داده ها روبرو است، به کمک راهکار انبارداده می تواند به مدیریت داده های خود بپردازد.