سامانه تجمیع اطلاعات بودجه سان

بودجه، یکی از ارکان اصلی چرخه برنامه ریزی یک سازمان در جهت تخصیص مناسب منابع اقتصادی می باشد.


 

اختصاص بودجه هدفمند، نقش بسزایی در تصمیم‌گیری بهنگام مدیران استراتژیک و عملیاتی یک مجموعه‌های تجاری دارد. هم جهت با تصمیم‌گیری استراتژیک، مدیران و کارشناسان مالی به عنوان بازوی اجرایی، نقش کلیدی در تعیین و تنظیم بودجه عملیاتی یک سازمان دارند. سان با ایجاد بستر امن اطلاعاتی در قالب سیستم متمرکز تجمیع اطلاعات بودجه، مکمل فرآیندهای مرتبط با تجمیع و تنظیم اطلاعات بودجه هم راستا با فعالیت‌های عملیاتی مدیران در سازمان شده است.

 سامانه تجمیع اطلاعات بودجه سان، به عنوان یکی از سامانه‌های مدیریت عملکرد سازمان (CPM)، یک موتور هوشمند جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات می‌باشد که توانایی اجرای عملیات مرتبط با فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه جهت جمع‌آوری، تجمیع، تلفیق اطلاعات و اخذ گزارش‌های هدفمند( انحراف بودجه و ...) در قالب فرم‌های پویای صفحه گسترده (Spreat Sheet)  در محیط کاملاً تحت وب را دارا می‌باشد.

 

برخی از ویژگی‌ها و مزایای متمایز سامانه تجمیع اطلاعات بودجه سان عبارت است از:

- جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات بودجه در همه سطوح سازمان و شعب مرتبط در قالب فرم‌های صفحه گسترده (همانند اکسل) در محیط وب

- امکان ایجاد گردش‌کار در سطوح داخل سازمان، کنترل و محدود سازی عملیات ورود، اصلاح و تعدیل، ارسال و تائید اطلاعات با در نظر گرفتن استراتژی و برنامه‌های عملیاتی ثبت شده سازمان

- ثبت اطلاعات به صورت خودکار از پایگاه‌ داده‌ها و سیستم‌های موجود در سازمان

- کنترل بودجه، محاسبه انحراف عملکرد و اخذ انواع گزارش‌های استاندارد و تحلیلی مرتبط با بودجه و انحرافات

- امکان طراحی انواع فرم‌های اطلاعاتی به دلخواه کاربر و برقراری ارتباط و گردش کار معنی‌دار بین فرم‌های اطلاعاتی

- امکان تعریف کدینگ استاندارد سازمان و کدینگ اختصاصی هریک از زیرمجموعه‌ها و امکان معادل‌سازی کدینگ‌ها

 - امکان ایجاد سطح دسترسی برای کاربران و امکان اخذ گزارش از تاریخچه تغییرات و اصلاحات صورت گرفته توسط کاربران

- تعریف دوره‌های زمانی ورود اطلاعات مختلف و تعیین محدوده زمانی برای دوره‌ها

- امکان ارزیابی اطلاعات وارد شده، اعمال نتایج ارزیابی‌ها در روند گردش اطلاعات و کنترل عملیات با توجه به ارزیابی صورت گرفته

- قابلیت ارتباط با سامانه هوش تجاری سان

 

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی:  

سامانه مدیریت عملکرد سازمان (CPM)، سامانه‌ای است که به صورت چتری بر روی فرآیندهای موجود در سازمان قرار گرفته و با ادغام داده های موجود دید وسیعی از عملکرد سازمان ارائه می دهد.

درحالت کلی سامانه CPM متشکل از موارد زیر می باشد:

1. برنامه ریزی استراتژیک

2. بودجه‌ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی

3. گزارش‌گیری مالی و مدیریتی

4. تلفیق مالی