سامانه تجمیع اطلاعات بودجه سان

 سامانه مدیریت عملکرد سازمان (CPM)، سامانه‌ای است که به صورت چتری بر روی فرآیندهای موجود در سازمان قرار گرفته و با ادغام داده های موجود دید وسیعی از عملکرد سازمان ارائه می دهد.

 

درحالت کلی سامانه CPM متشکل از موارد زیر می باشد:

 

·      برنامه ریزی استراتژیک

·      بودجه ریزی، برنامه ریزی و پیش بینی

·      گزارش‌گیری مالی و مدیریتی

·      تلفیق مالی

 

 

توانایی‌های اصلی سامانه تجمیع اطلاعات بودجه سان:

·      جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات بودجه در همه سطوح سازمان در قالب فرم‌های صفحه گسترده

·      ثبت اطلاعات به صورت خودکار از پایگاه‌ داده‌های موجود سازمان و یا توسط اپراتور

·      کنترل بودجه و محاسبه و گزارش انحراف

·      ثبت استراتژی و برنامه‌های سازمان

·      ثبت اسناد معاملات درون‌گروهی و تولید و ثبت اسناد تلفیق و اجرای عملیات تلفیق

·      برقراری لینک بین فرم‌های اطلاعات

·      فرآیند تایید وتصویب بودجه