صنایع دارویی

 

 

اکثر شرکتهای دارویی نیاز حیاتی به اطلاعات و داده‌های تحلیلشده دارند. علاوه بر این پیشتاز ماندن در رقابت، برای شرکتهای دارویی، امری بسیار ضروری است، از این رو هوش تجاری به شرکتهای دارویی این قابلیت را میدهد تا به تجزیه و تحلیل مقادیر زیادی از داده هابه منظور اخذ بهترین تصمیمات خود بپردازند. معمولا شرکتهای دارویی از دپارتمانهای تحقیق و توسعه، بازاریابی، فروش، تولید و توزیع تشکیل شده اند که هرکدام از این دپارتمان ها دارای پایگاه‌های دادهای جداگانه می‌باشند.

راهکارهای هوشمند و تخصصی شرکت سان به شرکتهای دارویی این امکان را می‌دهد که به‌آسانی بتوانند به تجمیع داده از منابع اطلاعاتی مختلف پرداخته و ارتباط بین این اطلاعات را مشخص نمایند.

کاربردهای هوش تجاری در صنعت دارویی

الف) تجزیه و تحلیل داده‌های بالینی: با فشار زیادی که بر روی تولید سریع محصولات، همزمان با پایین نگه داشتن هزینه ها وجود دارد، شرکت های دارویی باید نظارت و مدیریت موثر بر فرآیند داده های حوزه درمانی و سلامت خود داشته باشند. قابلیت‌های تحلیلی و داده‌کاوی سان این امکان را به شما می‌دهد که به پیگیری مقادیر زیادی از اطلاعات ناشی از آزمایش‌های بالینی، شناسایی کارآمدترین شیوه‌ها و بهینه‌سازی تخصیص منابع بپردازید. ما با یکپارچه‌سازی داده‌ها از منابع مختلف، به شناسایی روندها و تجزیه‌وتحلیل ریسک در حین توسعه محصول می‌پردازیم. همچنین با توجه به اینکه در صنعت دارو تاریخ تولید و انقضای داروهای تولید شده بسیار حائز اهمیت می باشد، با استفاده از راهکار سان می‌توان به پایش این دسته از اطلاعات پرداخت.

ب) تجزیه و تحلیل مالی: نظارت دقیق عملکرد مالی برای شرکتهای دارویی، به‌منظور حفظ هزینه‌ها و اختصاص بودجه موثر امری ضروری است. پلت فرم هوش تجاری ما به ادغام اطلاعات مالی و عملیاتی پرداخته و شرکت‌های دارویی را قادر می‌سازد تا به نظارت و پیش‌بینی عملکرد مالی خود بپردازند.

ج) تجزیه و تحلیل عملیاتی: به منظور افزایش حاشیه سود، شرکت‌های دارویی باید بر اطلاعات شرکت نظارت داشته و آن را به دانش عملی تبدیل نمایند. راهکار ما به شرکت‌های دارویی این امکان را می‌دهد تا به پیگیری منابع، موجودی، کیفیت محصول، سطح تولید، نظارت بر هزینه‌ها و بهره‌وری عملیاتی در سراسر شرکت، بررسی بهره‌وری کارکنان و تخصیص موثرتر منابع خود بپردازند.

 

راهکارهای سان در برای شرکت‌های دارویی:

1.  نظارت بر عوامل موجود در زنجیره تامین

2. افزایش درآمد، کاهش هزینه‌ها و تطابق با قوانین و استانداردهای صنعت

3. ارائه قابلیت‌هایی برای گزارش‌گیری، تجزیه وتحلیل و به کارگیری داده‌های تولیدشده در هلدینگ و شرکت‌های تابعه

4.پیگیری فعالیتهای فروش و نتایج مرتبط

5. مدیریت بازار و رقبا و اخذ تصمیمات راهبردی برای توسعه بازار و افزایش یا تثبیت نرخ رشد بازار

6. کنترل بودجه، مدیریت درآمدهای مالی و پیشبینی درآمد و سود

7.به حداقل رساندن هزینه‌های سربار

8. درک سریع و به‌موقع از روند بازار و سهم بازار محصولات کلیدی

9. ارزیابی اثربخشی برنامه‌های مختلف، ازجمله کمپین‌های بازاریابی و تلاش‌های تحقیقاتی

10. نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه در واحدها و حوزه‌های مختلف مانند تحقیق و توسعه، مالی، فروش، انبار، آزمایش‌ها بالینی، برنامه‌ریزی و تولید، توسعه محصول و کنترل کیفیت