هوش رقابتی

 

 

هوش رقابتی چیست؟

سامانه اطلاعات هوش رقابتی یا Competitive Intelligence كه به اختصار CI خوانده مي‌شود سامانه‌ای نرم‌افزاری است که به جمع‌آوری قانونی داده‌ها و اطلاعات مربوط به وضعیت بازار و کسب‌وکار رقبا پرداخته و با تحلیل این داده‌ها و استخراج اطلاعات ارزشمند درباره ضعف‌ها، قوت‌ها و جهت‌گیری‌های رقبا و همچنین تشخیص روندها و تغییرات در بازار، امکان اتخاذ تصمیم‌های مناسب درباره کسب‌وکار سازمان را، به‌ منظور پیشی‌گرفتن و برتری‌جویی نسبت به رقبا فراهم می‌آورد.

اهمیت هوش تجاری

امروزه داشتن توان رقابتي اساس بقاي شرکت‌ها است از طرف ديگر، برخورداري و حفظ توان رقابتي بيش از هر چيز نيازمند اطلاعات است. هوش رقابتي به سازمان‌ها كمك می‌کند تا تصميمات آگاهانه‌ای همه امور خود از قبيل بازاريابي، تحقيق و توسعه، سرمایه‌گذاری و راهبردهاي کسب‌وکار و غیره را اتخاذ نمایند. در سال های اخير، هوش رقابتي به يكي از مفاهيم مهم مديريت تبدیل‌شده و با فرهنگ شرکت‌های پيشرو عجين گشته است.

اهداف CI  

- درک کلي از يک صنعت و شرکت‌های رقيب
- افزایش توان رقابت در بازار کسب‌وکار
- افزایش آگاهی مدیران سازمان نسبت به وضعیت رقبا و ارزيابي تأثیر اقدام‌های استراتژيک بر شرکت‌های رقيب
- افزایش آگاهی مدیران نسبت به فرصت ها و تهدیدات سازمان در بلندمدت
- افزایش سرعت و کیفیت واکنش مدیران در قبال فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی سازمان
- بهبود درآمدها و کسب سهم بیشتری از بازار با اتخاذ تصمیمات تاکتیکی مناسب و به‌موقع

مراحل اجرای CI